Tjänstehundämnen till salu

 Kontakta oss gällande Gobi. Han är för närvarande i träning för väktarbruk.
Han är L-testad.