Väktarhundförarutbildning

 


Vi utbildar inte längre.
Vi tränar enbart förare och hund mot väktartjänst.
Vi har RPS instruktörer.


 

Vad ska du som vill bli väktarhundförare tänka på?

Att du måste vara behörig att arbeta som väktare.
Dvs avslutat Vu1 och Vu2 med godkänt resultat. 

För att en hund ska kunna arbeta som väktarhund måste den L-testas och befinnas lämplig, det gör polisen.
Du och din hund måste efter genomförd utbildning samt L-test genomgå ett RPS-prov hos polisen, Detta upprepas sedan ungefär i 12-månaders intervaller. Det är en lydnads och kvalitetstest av dig och din hund.

 

Dessa ämnen är med i väktarhundförarutbildningen:

Allmän hundkunskap 6h
Hunden och lagen 4 h
Lydnadsdressyr 8 h
Skyddstjänst 13 h
Tillämpade övningar 8 h 


Utbildningsmomentet skall ledas av en person, med god erfarenhet från bevakning med hund, som med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning för utbildare av väktarhundförare.

Denna utbildning har Anders samt den utbildning som krävs för att man ska få driva bevakningsföretag eller som i vårt fall utbildningsföretag dvs föreståndarutbildning. Både bevakning och utbildning måste av länsstyrelsen vara auktoriserade.
  Var noga med att välja ett utbildnings/bevakningsföretag med auktorisation för att utbilda dig annars blir din utbildning ogiltig. Länsstyrelsen i respektive län kan upplysa dig om vilka auktoriserade företag som finns nära dig.